Αναβάθμιση & Εκσυγχρονισμός Ανελκυστήρων

Το Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων ΧΑΡ. ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. αναλαμβάνει να αξιολογήσει τις ανάγκες του παλιού ανελκυστήρα σας, να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες αναβάθμισης του και να σας προτείνει τη βέλτιστη και οικονομικότερη λύση ανακαίνισης, ανάλογα με τον προϋπολογισμό σας. 

Η ανακαίνιση των παλαιών ανελκυστήρων είναι απαραίτητη προκειμένου αυτοί να εκσυγχρονιστούν και να εναρμονιστούν σύμφωνα με τα νέα πρότυπα της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί το αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας των ανελκυστήρων και να είναι δυνατή η πιστοποίηση από επίσημο φορέα πιστοποίησης ανελκυστήρων και να ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας του.

Η χρήση ορθών μεθόδων εργασίας, αλλά και η πολυετής εμπειρία μας, προσφέρουν ένα ασφαλές, λειτουργικό και εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το Νομοθετικό Πλαίσιο ΚΑ 28425 Φ.Ε.Κ. 2604/22-12-2008 και τις Υπουργικές Αποφάσεις ΕΛΟΤ ΕΝ.81.1, 81.80, η αναβάθμιση του ανελκυστήρα είναι απαραίτητη σε ανελκυστήρες άνω των 15 ετών ώστε αυτοί να είναι ασφαλείς, λειτουργικοί και να εξοικονομούν ενέργεια.

Βρείτε Τα Πάντα Για Το Ελληνικό & Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο

Εργασίες Αναβάθμισης

 • Αντικατάσταση του κινητήριου μηχανισμού
 • Αντικατάσταση του πίνακα αυτοματισμού
 • Αντικατάσταση ολόκληρου του θαλάμου – καμπίνας
 • Αλλαγή φωτισμού με νέας τεχνολογίας LED
 • Αντικατάσταση θυρών θαλάμου και φρεατίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Αλλαγή δαπέδου
 • Αντικατάσταση των κομβιοδόχων (κομβίων και οθόνης display)
 • Ηχητική εγκατάσταση (αναγγελίας ορόφου και μουσικής)

Πλεονεκτήματα Αναβάθμισης

 • Επιμήκυνση της ζωής του ανελκυστήρα
 • Αναβάθμιση ασφάλειας (εσωτερικές πόρτες θαλάμου, απεγκλωβισμός, συσκευή αμφίδρομης επικοινωνίας κτλ.)
 • Εξοικονόμηση ενέργειας (εγκατάσταση inverter)
 • Μείωση διακοπών λειτουργίας, εγκλωβισμών, βλαβών
 • Συμμόρφωση με απαιτήσεις ΑΜΕΑ (αναγγελίας ορόφου, κομβιοδόχων με γραφή Braille κτλ.)
 • Αισθητική αναβάθμιση 
 • Συμμόρφωση με τα Πρότυπα Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την Ελληνική Νομοθεσία

Επικοινωνήστε μαζί μας, τηλεφωνικά ή συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας της σελίδας μας, για να εξετάσουμε τις ανάγκες του παλιού σας ανελκυστήρα και να σας προτείνουμε την καλύτερη λύση με το ελάχιστο κόστος.