Οι Υπηρεσίες μας

Η εταιρεία μας προσφέρει τις καλύτερες λύσεις για ανελκυστήρες, είτε υδραυλικής είτε μηχανικής τεχνολογίας, κυλιόμενες κλίμακες και ανυψωτικά μηχανήματα.

Η εταιρεία μας προσφέρει το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης ανελκυστήρων-ασανσέρ, για κάθε τύπο κτιρίου, σε εξαιρετικά προνομιακές τιμές!

Η εταιρεία μας παρακολουθώντας στενά τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια του ανελκυστήρα, προτείνει τις καλύτερες λύσεις ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού παλαιών ανελκυστήρων.

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με φορέα πιστοποίησης, αναλαμβάνει την πιστοποίηση του ανελκυστήρα ή του αναβατορίου σας, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.