Ανελκυστήρες & Αναβατόρια ΑΜΕΑ

Προσβασιμότητα για όλους!

Οι ανελκυστήρες και τα αναβατόρια ΑΜΕΑ, αποτελούν συστήματα υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής προσφέρουν ευελιξία λύνοντας δια παντός το πρόβλημα προσβασιμότητας ηλικιωμένων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (AMEA).

Ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου που αντιμετωπίζει κινητικές δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητες του κτιρίου, επιλέγουμε την καταλληλότερη λύση για την βέλτιστη και αυτόνομη εξυπηρέτηση των εμποδιζόμενων ατόμων, σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο.

Ανυψωτικά μηχανήματα για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικές δυσκολίες:

 • Κάθετο Αναβατόριο ΑΜΕΑ Κλειστού Τύπου
 • Κάθετο Αναβατόριο ΑΜΕΑ Ανοικτού Τύπου
 • Αναβατόριο Σκάλας Καρεκλάκι
 • Αναβατόριο Σκάλας Πλατφόρμα

Τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) αποτελούν ένα ιδιαίτερο κομμάτι του κοινωνικού συνόλου που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Γι’αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να αποφεύγονται υψομετρικές διαφορές κατά τη μελέτη κτιρίων και υπαιθρίων χώρων σε οποιαδήποτε στάθμη.

 • Αναπόφευκτες υψομετρικές διαφορές σε νέα κτίρια και υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, πρέπει να καλύπτονται με κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) μέγιστης κλίσης 5%.
 • Σε υφιστάμενα κτίρια και υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, αν υπάρχουν υψομετρικές διαφορές, καλύπτονται κατά προτίμηση με κεκλιμένα επίπεδα κλίσης 5% ως 8% .
 • Αν αυτό είναι αδύνατον, τότε πρέπει να επιλεγεί και να εγκατασταθεί ένα μηχανικό συστήματα ανύψωσης με τις σωστές προδιαγραφές.

Κρίνεται απαραίτητο εφόσον υπάρχουν περισσότεροι από ένα όροφοι να εγκαθίσταται ανελκυστήρας.

Ο ανελκυστήρας για ΑΜΕΑ έχει πολλές ομοιότητες με ένα απλό ασανσέρ μόνο που έχει κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά στην κατασκευή, για την διευκόλυνση των Ατόμων με ιδιαιτερότητες στην κίνηση.

 • Σε κάθε ανελκυστήρα τοποθετείται τηλεφωνική συσκευή σε ύψος 1.05μ έως 1,30 μ και 0,40 μ από τη θύρα, η οποία είναι συνδεδεμένη με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και προγραμματισμένη να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο συντήρησης του ανελκυστήρα και/ή την αστυνομία και/ή την πυροσβεστική υπηρεσία.
 • Τα κομβία ελέγχου έχουν ηχητική, ανάγλυφη και οπτική σήμανση
 • Η είσοδος / έξοδος στο θάλαμο ανελκυστήρα είναι προσβάσιμη σε ΑΜΕΑ
 • Η θύρα εισόδου του ανελκυστήρα έχει τουλάχιστον καθαρό άνοιγμα 0,80 μ.
 • Ο ανελκυστήρας έχει καθαρές εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου τουλάχιστον 1,40 μ. μήκος και 1,10 πλάτος
 • Όταν η οικοδομή αφορά χώρο νοσηλείας (κλινική) οι καθαρές εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου του ανελκυστήρα είναι τουλάχιστον 2,20μ μήκος και 1,10 μ πλάτος

Οδηγία: η είσοδος στον ανελκυστήρα να βρίσκεται πάντα στην μικρή πλευρά 1,10 για να έχει αρκετό βάθος το τροχοκάθισμα.

Το ΦΕΚ18 της 15ης Ιανουαρίου του 2002 “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια”, οι οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ “Σχεδιάζοντας για όλους – οδηγίες σχεδιασμού”, καθώς και ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.) ΦΕΚ 79 (9.4.2012) Ν.4067, συνθέτουν το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την προσβασιμότητα & την εξυπηρέτηση των εμποδιζόμενων ατόμων.

Κάθετα Αναβατόρια ΑΜΕΑ Κλειστού Τύπου

Το κάθετο Αναβατόριο ΑΜΕΑ Κλειστού Τύπου, είναι ένα υδραυλικό σύστημα κατακόρυφης ανύψωσης, κλειστού τύπου, το οποίο εξυπηρετεί άτομα με κινητικά προβλήματα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε κτίριο όπου η εγκατάσταση ή χρήση ανελκυστήρα δεν είναι εφικτή.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:

 • Κλειστή καμπίνα αλουμινίου με επένδυση πολυκαρμπονικού υλικού
 • Πανοραμικός θάλαμος
 • Στιβαρή κατασκευή & Αθόρυβη λειτουργία
 • Εξοικονόμηση χώρου, δεν απαιτείται χώρος για μηχανοστάσιο ή φρεάτιο
 • Αυτόματος απεγκλωβισμός σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος
 • Δυνατότητα εγκατάστασης σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο
 • Κατασκευή σύμφωνη με του Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 2006/42/EEC

Κάθετα Αναβατόρια ΑΜΕΑ Ανοικτού Τύπου

Το κάθετο Αναβατόριο ΑΜΕΑ Ανοικτού Τύπου, είναι ένα υδραυλικό σύστημα κατακόρυφης ανύψωσης, ανοικτού τύπου, το οποίο εξυπηρετεί άτομα με κινητικά προβλήματα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε κτίριο όπου η εγκατάσταση ή χρήση ανελκυστήρα δεν είναι εφικτή. Μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Πρόκειται για την οικονομικότερη λύση κατακόρυφης μεταφοράς ΑΜΕΑ για κάλυψη υψομετρικής διαφοράς μέχρι 10m και ωφέλιμου φορτίου έως 300 Kg.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:

 • Αθόρυβη λειτουργία
 • Στιβαρή κατασκευή
 • Εξοικονόμηση χώρου, δεν απαιτείται χώρος για μηχανοστάσιο
 • Ελευθερία επιλογής στο χώρο εγκατάστασης
 • Χειροκίνητος απεγκλωβισμός σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος
 • Δυνατότητα εγκατάστασης σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο
 • Κατασκευή σύμφωνη με του Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 2006/42/EEC

Αναβατόρια Σκάλας Καρεκλάκι

Οι ανελκυστήρες / αναβατόρια σκάλας για ΑΜΕΑ τύπου καρέκλας, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για άτομα όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ανάβαση των σκαλοπατιών. Στα αναβατόρια σκάλας, ο χρήστης χωρίς το καροτσάκι κάθεται στο ειδικό κάθισμα του αναβατορίου και ανεβαίνει την σκάλα.

Τα συστήματα αυτά μπορούν να εγκατασταθούν σε κάθε κλιμακοστάσιο, τόσο σε εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς χώρους, καθώς κατασκευάζονται αποκλειστικά για το χώρο για τον οποίο προορίζονται. Τοποθετούνται σε κατοικίες με ευθεία σκάλα ή όπου είναι απαραίτητη η κυκλική διαδρομή, και η εγκατάσταση ανελκυστήρα είναι αδύνατη.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:

 • Αθόρυβη λειτουργία και στιβαρή κατασκευή
 • Εξοικονόμηση χώρου, δεν απαιτείται χώρος για μηχανοστάσιο
 • Εγκατάσταση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο
 • Αυτόματο ρυθμιζόμενο κάθισμα
 • Σχεδιασμένα για μέγιστη αφάλεια και άνεση
 • Τηλεχειριστήριο με πλήκτρα ‘hold to run’ (κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να λειτουργήσει)
 • Ποικιλία χρωμάτων σε καθίσμτα και μεταλλική κατασκευή
 • Σύμφωνη με του Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 2006/95/EEC, 2004/108/EEC, 2006/42/EEC

Αναβατόρια Σκάλας Πλατφόρμα

Το αναβατόριο ΑΜΕΑ τύπου πλατφόρμα, είναι ένα ειδικό σύστημα ανύψωσης διαγώνιας κίνησης. Μπορεί να προσαρμοστεί στα σκαλοπάτια και επιτρέπει τη μεταφορά αναπηρικού αμαξιδί. Ο ανελκυστήρας σκάλας για ΑΜΕΑ με πλατφόρμα σχεδιάστηκε ώστε να επιτρέπει στους χρήστες αμαξιδίων να μπορούν αυτόματα, με ασφάλεια και άνεση, να προσεγγίσουν οποιονδήποτε χώρο όπου η εγκατάσταση ή χρήση ανελκυστήρα δεν είναι εφικτή.

Μπορούν να εγκατασταθούν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και να στερεωθούν τόσο στον τοίχο όσο και με στηρίγματα στο έδαφος ενώ αποτελούν την ιδανική λύση τόσο για ιδιωτικούς όσο και για δημόσιους χώρους.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:

 • Αθόρυβη λειτουργία & Στιβαρή κατασκευή
 • Εξοικονόμηση χώρου, δεν απαιτείται χώρος για μηχανοστάσιο
 • Σύστημα λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
 • Μηχανισμός υπέρβαρου, με ηχητική και οπτική ένδειξη
 • Ειδικοί μηχανισμοί απορόφησης κραδασμών, κατά της ολίσθησης και ανίχνευσης εμποδίων
 • Σύστημα ασύρματης λειτουργίας
 • Ασφαλείς ηλεκτρικοί διακόπτες τερμάτων διαδρομής
 • Προοδευτικός μηχανισμός συστήματος ασφαλείας
 • Σύμφωνη με του Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 2006/95/EEC, 2004/108/EEC, 2006/42/EEC

Ολοκληρωμένες λύσεις για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Στο Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων ΧΑΡ. ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. , καλύπτοντας κάθε ανάγκη, παρέχουμε αναβατορια ΑΜΕΑ υψηλών προδιαγραφών που διαθέτουν υψηλή τεχνολογία και απλουστευμένη χρήση.